Klachten


Mocht je klachten hebben, bespreek ze met ons. Op die manier kunnen we zaken bijstellen en veranderen. Indien je een klacht hebt die zodanig is dat je hem wilt voorleggen aan een andere instantie, dan kan je je richten tot de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), postbus 2001, 3500 GA in Utrecht.